Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

ไขข้อข้องใจ AI กับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน นั้น การวิเคราะห์รูปแบบการทำงาน ของ AI เป็นอย่างไรในการคัดผู้ได้รับเงิน ซึ่งหลายท่านสงสัย !!!!

 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จะอธิบายการทำงานและรูปแบบของ AI หรือ Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ แบบง่ายๆ อีก รวมถึง การทำหน้าที่ ของ AI ในปัจจุบัน และที่สำคัญ มุมมองของอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อประเด็น มนุษย์จะลำบากเพราะ AI จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงานในอนาคต โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นักเรียนคนใด ชมแล้วสนใจในการเรียนแบบนี้วิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมต้อนรับน้องๆ เสมอ อย่างลืมกระจายคลิปเป็นความรู้ให้เยอะๆ นะ
 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 20 พ.ค. 2563 ทางเว็บไซต์ 👩‍🔬👩‍🔬 https://student.mytcas.com

 

.............................................................................................................................

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์