Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

พอลิเมอร์ ผู้สร้างถุงยางอนามัย

 

ใครจะไปคิดครับ มีสื่อหลายสำนักได้สำรวจสัญลักษณ์ในวัน #วาเลนไทน์ นอกจากดอกไม้แล้ว #ถุงยางอนามัย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนคิดถึง ที่สำคัญ ถุงยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ โดยประเทศไทยสามารถผลิตน้ำยางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก #คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีการเรียนการสอนทางด้านนี้ ซึ่งวันนี้เอง ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี จะมาให้ความรู้เรื่อง

 

===============================

ข่าวโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์